Ti?ng Vi?t Ti?ng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA SKY VIỆT NAM

Giới thiệu

Được thành lập năm 2015, MEGA SKY VIET NAM là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời hiệu suất cao cho cả khu dân cư và công nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp tại thị trường Việt Nam với nguồn năng lượng xanh-sạch để giảm bớt tình trạng thiếu năng lượng và giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của con người tạo ra.

Video nổi bật