Ti?ng Vi?t Ti?ng Anh
HT điện mặt trời hòa lưới kết hợp

HT điện mặt trời hòa lưới kết hợp

Là sự kết hợp giữa hệ độc lập và hệ hòa lưới đây là hệ thống tiện dụng nhất hiện nay vì đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng điện một cách liên tục không bị gián đoạn. Lượng điện mặt trời dư thừa sẽ được lưu trữ vào acquy để sử dụng vào thời điểm mà điện mặt trời không được sinh ra ( buổi tối & trời mưa) hoặc khi mất điện lưới.

Là sự kết hợp giữa hệ độc lập và hệ hòa lưới đây là hệ thống tiện dụng nhất hiện nay vì đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng điện một cách liên tục không bị gián đoạn. Lượng điện mặt trời dư thừa sẽ được lưu trữ vào acquy để sử dụng vào thời điểm mà điện mặt trời không được sinh ra ( buổi tối & trời mưa) hoặc khi mất điện lưới.

Sản phẩm liên quan