Ti?ng Vi?t Ti?ng Anh

HT điện NLMT độc lập

21/08/2019

Là hệ thống chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng lưu trữ trực tiếp trên ắcquy, hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng

Danh mục tin tức