ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MEGA SKY VIỆT NAM - Lĩnh vực kinh doanh

PRAMAC có mặt tại 150 quốc gia khác nhau, với 17 công ty con và 6 nhà máy sản xuất đặt tại Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ và có thể được coi là chuẩn mực toàn cầu cho việc sản xuất máy phát điện

Đối tác của chúng tôi

Máy phát điện Pramac Máy phát điện Hữu Toàn Máy phát điện Âu Việt Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn Máy phát điện Yanmar SMA - Đơn vị cung cấp Inverter Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng HDBank Tập đoàn Sunshine Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam